Poesi i Sala

I Sala bedrivs ett språkutvecklande ordkonstprojekt med poesi för alla elever i årskurs 3.

Projektet kommer mynna ut i en poesibok gjord av samliga elever i årskurs 3 i Sala kommun.

Projektet är ett samarbete mellan skolan, kulturskolan, den lokala bokhandeln och stadsbiblioteket.

Kommunens läsfrämjande pedagog Monika Bolte Öberg och kommunpoeten Boo Egebjer har genomfört klassbesök, sammanlagt fem lektioner/klass till alla tredje klassare, 17 klasser,  i kommunen under hösten 2017. Under dessa lektioner skapas dikter. Varje eleven har valt ut en av dikterna som de gjort som sedan tillsamamns med alla elvers utvalda dikt sammanställs och ingår i den poesibok som ska tyckas upp. Även bild och att skapa illustrationer ingår som en del i projektet. Bokomslaget görs av Kulturskoleelever i årskurs 3.

Projektet genomförs på skolorna, kulturskolan, i den lokala bokhandeln och på biblioteket.

Projektet avslutas med en gemensam Poesidag lördagen 26 maj 2018 där stadsbiblioteket och kommunens  kulturutvecklare samarbetar kring arrangemanget. Poesidagen kommer äga rum i kulturkvarteret Täljstenen och på stadsbiblioteket. Till dagen bjuds både allmänheten och alla elever i årskurs 3 in.

Under peosidagen kommer de bl a att ha boksläpp med tillhörande signering av eleverna. Förra årets poesielever, som nu går i åk 4, kommer också att bjudas in, eftersom de har gjort konstfilmer, i vilka de läser dikter ur sin tidigare utgåva. Detta kommer också att visas. Det kommer att bli olika workshops, tipspromenad och stadsbibliotekets biblioteksklubb för mellanstadiebarn kommer också att bjudas in att delta eftersom de planerar att arbeta med orkonst i ett poesitema under våren.
 
På poesidagen kommer också Dogge Doggelito och Bengt Kyllinge att medverka. 
Förhoppningen är att dessa artister kan locka barn och föräldrar att komma till poesidagen och att de kan bidra till poesifeststämmningen under dagen. Dett ger också en tydlig koppling mellan poesi och musik.
 
I projektet kommer varje elev att få ett eget exemplar av boken. Boken kommer dessutom att finnas för försäljning i Salas bokahandel. Samtliga skolbibliotek får flera exemplar av boken liksom stadsbiblioteket. Alla lärare i lågstadiet får ett eget exemplar av boken som de sedan kan använda i undervisningen.  

Projketuppföljning kommer bl a att ske genom att de erbjuder fler lektioner til årskurs 3 efter projektets slut med fördjupning kring tonsatt poesi, rytmisk gestaltning till text och utveckla vidare i årskurs 4 när eleverna får arbeta med film och filma varandra när de läser dikter ur boken som de har varit med att skapa.

För mer information på projektet kontakta läsfrämjande pedagog Monika Bolte Öberg.

 

Monika Bolte Öberg vid bokholken i Ransta.
Monika Bolte Öberg vid bokholken i Ransta.
Bengt och Dogge gästar poesidagen 26 maj.
Bengt och Dogge gästar poesidagen 26 maj.